Povolání - správce znalostí

Zavedení Knowledge Managementu vytváří nové pracovní příležitosti. Je nadějí pro všechny podniky, které aktivně jednají na trhu, a proto jsou silně odkázáni na informace o něm. Neobjektivní informace často po krátkém čase blokují vnitřní komunikaci. Jiné podniky trpí nedostatkem informací a správa znalostí je pro ně možností, jak přijít ke správným informacím a obstát u konkurence.

V každém případě je **Knowledge Management** klíč k tomu, aby informace nebyly pohromou, nýbrž užitkem. Uchazeči o pozici manažera znalostí by měli mít dobré kontakty se spolupracovníky a neměli by se vázat na hierarchii.

Správa informací a znalostí je centrální záležitostí. Je třeba se informovat o potřebě a situaci ve vlastním podniku. Existuje zde již jeden nebo více správců znalostí? Jaké úlohy, pozice a kompetence jsou s tímto zaměstnáním spojeny?
Zdroj: IBusiness - Strategické informace o trendech v oblasti Internetu, médií a online podnikání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje IBusiness