Povinnosti a možnosti PR

Public relations (PR) neboli vztahy s veřejností lze zařadit do seznamu nejsilnějších marketingových zbraní, pomocí kterých se společnosti snaží získat co největší přízeň u současných a potencionálních klientů.

PR představují budování reputace a dlouhodobých vztahů s důležitými cílovými skupinami. Jsou prostředníkem k udržení současných klientů a přesvědčování potencionálních zákazníků, že váš výrobek nebo služba jsou potřebné a lepší než to, co nabízí konkurence. 

Výsledkem dobrých PR je prezentování názorů a zájmů vaší společnosti široké veřejnosti nebo předem definované skupině možných zákazníků ve formě, která vám co nejvíc vyhovuje, avšak působí důvěryhodně a přesvědčivě.

Reputace vzniká jako výsledek toho, co děláte, jak komunikujete a co o vás šíří jiní lidé. Úlohou PR je především udržovat kontakt s definovanými cílovými skupinami a objevit důležité oblasti zájmu.

Mezi nejčastější cílové skupiny patří laická a odborná veřejnost, členové vlády a poslanci, investoři, akcionáři a finančníci, obchodní partneři a zákazníci, média. Každá oblast vyžaduje vlastní plán a nástroje.

Když chcete na své cílové skupiny udělat dobrý dojem, musíte působit pozitivně už při prvním kontaktu. Příjemné a slušné vystupování patří mezi společenský základ a je potřebné podporovat ho i u všech zaměstnanců.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk