Pouze školení z člověka dobrého vedoucího neudělá

Pouze školení z člověka dobrého vedoucího neudělá

Profesor Henry Mintzberg je považován za jednoho z největších inovátorů a nejvlivnějších učitelů obchodních strategií. Nyní rozvíjí nový plán výuky. Chce změnit podstatu vzdělávání vedoucích pracovníků. Tvrdí, že program MBA je pro manažery zcela nevhodný a měl by být nahrazen efektivnějším řešením.

Zdá se, že tato ambice je přinejmenším podivná v době, kdy se na manažerské vzdělání obecně (a **MBA** obzvlášť) klade velký důraz. Mintzberg k tomu však má své důvody. Tvrdí, že **MBA** je velmi vhodný typ výuky pro obchodníky, nikoli však pro manažery. Mnoho lidí, kteří absolvovali školení **MBA** se domnívá, že mohou řídit firmu jen proto, že získali určité vzdělání. Aby se člověk stal manažerem, musí strávit nějakou dobu v prostředí s ostatními manažery – a to **MBA** neumožňuje. V těchto kurzech se lidé neučí myslet globálně a nepodporuje se v nich rozhodování.

Mintzberg proto vyvinul nový typ kurzů, který se nazývá **IMPM** (International Masters in Practicing Management). Tento program se od **MBA** liší v tom, že se zde studenti snaží pochopit, jak se manažeři rozhodují a jak formulují strategie. Program má modulární strukturu (5 modulů). Každý modul trvá dva týdny. Na rozdíl od programu **MBA** je zde dostatek času na diskusi s ostatními studenty – vyučující již není jediným odborníkem.

1. V prvním modulu s názvem **Řízení sebe sama** (Managing Self) se studenti učí rozvíjet své osobní schopnosti.
2. Ve druhém modulu **Řízení vztahů** (Managing Relationships) se učí spolupráci.
3. Třetí modul nese název **Řízení organizací** (Managing Organizations) - zde se studenti učí analyzovat vztahy v organizaci.
4. **Řízení kontextu** (Managing Context) má prohlubovat širší povědomí o světě a vztazích v něm.
5. **Řízení změn** (Managing Changes) – jak uvádět nabyté vědomosti do praxe a jak se rozhodovat.

Studenti musí po absolvování každého modulu vypracovat studii o tom, jak se získané vědomosti dají využít v jejich zaměstnání.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company