Porady mohou být užitečné

Téměř každý si pravidelně stěžuje na porady, prý je to ztráta času. Většina z nich by mohla být zajímavá a užitečná, ale je obvykle formální a předem daná. Dnes podniky čelí mnoha výzvám a efektivní porady jsou pro vysoce konkurenční prostředí zásadní. Každá porada může být neobyčejná, chce to jen odborné řízení. Existuje několik typů porad. Zařazení porady do některé z následujících kategorií vám pomůže přizpůsobit její program a vybrat účastníky:
1. řešení problémů ovlivňujících podnikovou výkonnost
2. sdělování informací a poskytování zpětné vazby
3. vydávání instrukcí o nových postupech a procedurách
4. řešení zaměstnaneckých stížností
5. vytváření kreativních nápadů.

Každá porada musí mít předsedajícího, který má odpovědnost za její hladký průběh. Mezi povinnosti předsedajícího patří – zajistit, že všichni zúčastnění přispějí, naslouchat názorům ostatních, blokovat jakoukoli negativní taktiku agresivních účastníků, shrnout názory a rozhodnutí všech programových bodů. Ačkoli se porady mohou konat z nejrůznějších důvodů, vždy musí být znám jejich přesný účel. Aby byl nejlépe využit čas a úsilí, měl by být dopředu připraven jasný program se všemi náležitostmi. Mimo jiné je velmi důležité dobře naslouchat, možná důležitější než mluvit. K dovednostem dobrého posluchače patří:
1. udržovat oční kontakt s mluvčím,
2. projevovat zájem udržováním pozornosti,
3. relevantní dotazy,
4. zapisovat si poznámky o řečníkových názorech,
5. nepřerušovat mluvčího,
6. nebýt drzý nebo hrubý a polemický,
7. nevrtět se a nešuškat si, když ostatní mluví,
8. nekřížit ruce před tělem, může to značit cynismus.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com