Politikaření často vidět není

Politikaření často vidět není

Kancelářské politikaření je jedním z běžných rysů obchodního života, což ale neznamená, že nemůže způsobovat problémy firmě či jejímu okolí. Politiku udává firemní kultura, konkrétní osobnosti zaměstnanců, ale také pomluvy a názory nemající dlouhého trvání. Nic z toho se však lehce nemění, tudíž vyvstává otázka, zda vůbec existuje způsob, jak věci vylepšit.

Management firmy navíc politikaření často podporuje nezájmem o zaměstnance nebo demonstrací arogantního chování. Příčiny negativního vlivu politikaření se mění také v závislosti na velikosti firmy. Ve velkých firmách bývají jeho zdrojem ambice, v menších osobnosti. Ve velkých firmách jsou také pravidla politikaření hlouběji zakořeněna a představují větší problém.

Jedním z nežádoucích důsledků politikaření je zvýšený zájem o interní záležitosti na úkor orientace na zákazníka. Pozitivní kancelářskou politiku lze vybudovat na pracovištích, kde firmy dokáží ocenit chování svých zaměstnanců. Někteří zaměstnanci totiž pracují tak tvrdě nebo rychle, že své role ve firemní politice ani nevnímají, což může mít negativní dohru. Udělali by proto nejlépe, kdyby se na chvíli zastavili a podívali do zrcadla.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com