Policejní praxe nezachrání bezpečnost firmy

Řada firem najímá automaticky bývalé policisty jako bezpečnostní manažery. Ne vždy je to však dobré řešení, protože bezpečnostní politika firmy může být zcela odlišná od vymáhání práva. Praxe západních bezpečnostních manažerů vypadá tak, že mají často pokročilé vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu nebo práva, mají více bezpečnostních kamer než policejní oddělení, řídí více zaměstnanců než policisté a mnohdy dopadnou více „zločinů“ než policisté. Obchodní prostředí se navíc velice rychle mění, takže je třeba neustále se přizpůsobovat a reagovat pružně, zatímco v oblasti vymáhání práva dlouho fungují „staré osvědčené postupy“.

Při náboru bezpečnostních vůdců proto nehleďte na to, na jak více či méně prestižním policejním postu pracovali. Zajímejte se především o obchodní a personální dovednosti uchazečů. Konkrétně jde o následující kvality:

- Přístup. Hledejte uchazeče, které bude práce bezpečnostního manažera zajímat více než její finanční ohodnocení. Měli by mít rádi lidi a ne jim neustále připomínat, kým byli kdysi.

- Administrativní dovednosti. Nikdo dnes nemůže uspět v byznysu bez znalosti všech úkolů, které vedou ke správnému rozhodování a řešení problémů.

- Kritické myšlení. Sledujte, jak dokáží využít svých znalostí a zkušeností při řešení problémů své nové role.

- Schopnost psát. Požadujte do uchazečích, aby předložili ukázky písemných materiálů, které vytvářeli pro interní účely v bývalém zaměstnání či vlastní návrh bezpečnostní politiky.

- Technická odbornost. Je třeba, aby rozuměli technickým základům bezpečnostních systémů, zejména počítačových sítí.

- Obchodní zdatnost. Bez toho, aby uchazeč rozuměl byznysu nemůže komunikovat s ostatními manažery.

-kk-

Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine