Polárníkův manažerský odkaz

Polárníkův manažerský odkaz

Anglický polární badatel Sir Ernest Shackleton a jeho cesta napříč Antarktidou představuje podle jedné z posledních studií Harvard School of Business významnou manažerskou lekci. Shackleton, který zemřel v roce 1922 ve věku 47 let, byl oslavován již v mnoha knihách či filmech a dokonce má i své muzeum. Snu přejít celou Antarktidu nedosáhl, dokázal však po dva roky v krizových podmínkách udržet při životě všech 27 členů posádky své lodi, která se po nárazu do ledové kry potopila. V průběhu výpravy si pod tíhou nepříznivých okolností uvědomil, že jeho cílem již není cesta napříč ledovým kontinentem, ale přežití.

Autoři studie Harvard School of Business se domnívají, že právě tento muž je vzorem pro současné vůdce ze tří konkrétních důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že mnoho manažerských lekcí leží naprosto mimo oblast obchodu. Druhým důvodem je to, že zejména Spojené státy dnes žijí v celkově nepokojné době. Třetím důvodem je nakonec prostý fakt, že příběh Sira Ernesta Shackletona je zajímavý a působivý. Shackleton ztělesňuje podnikatele s určitým cílem, který dokázal své smýšlení úspěšně přizpůsobit reálné situaci a změnit.

Když se Shackletonova výprava vrátila do Anglie, nejevilo o ní okolí větší zájem. Větším zájmem byla První světová válka, v níž nakonec zemřeli dva členové Shackletonovy posádky. Bylo skutečnou ironií, že přežili dva roky na ledové kře jen proto, aby byli následně zastřeleni. Shackleton tuto ironii viděl a i my ji dnes můžeme vidět v podobných příbězích z moderní doby. Pedagogové z Harvard School of Business chtějí, aby ji viděli jejich studenti. Chtějí ale, aby tito studenti jako budoucí vedoucí pracovníci viděli v příběhu Sira Ernesta Shackletona statečnost, integritu, soucit a respekt k životu jednotlivce. Studenty je podle nich třeba vést k uvědomění, že tyto hodnoty existují i v současném světě a měli bychom je prosazovat.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge