Podnikové informační portály a podnikové znalostní portály

Podnikové informační portály (EIP) jsou softwarové aplikace, které umožňují firmám publikovat informace z interních i externích zdrojů. Firmy díky těmto portálům mohou svým uživatelům poskytnout přístup k informacím z jejich konkrétního oboru.

Autor se v článku zabývá také rozdílem mezi podnikovými informačními portály a datovými sklady. Ten podle něj spočívá zejména v tom, že v EIP je integrován systém správy obsahu, umožňuje sdílení dat a informací mezi uživateli a výměnu dat s externími datovými sklady a aplikacemi (např. s původními systémy a databázemi).

Podnikový znalostní portál (EKP) je typem EIP. Je navíc zaměřen na vytváření, získávání, přenos a správu znalostí. Také dokáže kontrolovat platnost informací v něm obsažených, čímž přispívá k podpoře rozhodování.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: DKMS - Executive Information Systems - správa znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje DKMS - Executive Information Systems