Podnikatelé uvnitř firem? Nezbytnost

Společnosti musejí stále rychleji reagovat na rychlý rozvoj technologií a nabízet nové a lepší služby. Zákazníci jsou nároční a to je důvod pro to, aby se dnes ve velkých společnostech našly příležitosti pro podnikatele, ačkoliv ti si s korporacemi dlouho nerozuměli. Podnikatelé přece jen porušují pravidla a jejich nápady často nejsou kompatibilní s rigidními procesy a předpisy velkých, zavedených firem.

Tradiční hierarchická organizační struktura je dnes již dávno neefektivní. Nyní jsou právě interní podnikatelé těmi, kdo mohou pomoci firmám přizpůsobit se neustále se měnícím podmínkám dnešního trhu. Jsou totiž dobří v adaptování se na změny. Jak podpořit takové interní podnikatele? Podívejte se na tipy, které nám přinesl článek na webu hrzone.com.

1. Naslouchejte novým nápadům

Kultura příznivá pro interní podnikatele se buduje tím, že se jim lídři věnují a naslouchají jim. Naslouchání je také klíčové pro identifikaci nových příležitostí. Musí se stát součástí firemní kultury. Naslouchejte a spolupracujte. Přemýšlejte a mluvte o problémech vašich zákazníků a o tom, jak vytvořit ještě větší hodnotu.

2. Co by vaše firma udělala, kdyby byla startupem?

Zkuste se trochu vžít do mentality startupů. Ptejte se sami sebe, co byste udělali jinak, kdybyste byli na počátku podnikání. Zkuste to a opět hledejte, kde co nejrychleji vytvořit hodnotu.

3. Oceňujte nápady

A respektujte je. Vyšlete signál o tom, že si vážíte svých zaměstnanců a jejich nápadů. Lidé jsou nezávislí a schopni fungovat autonomně tam, kde je k tomu vhodná firemní kultura.

4. Hledejte inspiraci

Když mluvíte stále s těmi samými lidmi, výsledky budou vždy stejné. Proto přiveďte nějaký externí element. Formální diskusní fórum, online setkání, cokoliv. Poslouchejte, co ostatní říkají a jaké nápady mají.

5. Dejte prostor kreativitě

Podněcujte zaměstnance k tomu, aby sami našli další možnosti získávání příjmů. A když uspějí, odměňte je.

-jk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone