Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

Mnohé společnosti se při prosazování strategie správy znalostí již setkaly s neúspěchem. Přestože iniciativy zavádění správy znalostí mají mnoho konkrétních podob, jsou některé aspekty společné pro všechny. Projektový manažer společnosti **Alexandria** Dave Andrew se domnívá, že s implementací správy znalostí nelze spěchat. Přechod od pilotního projektu k „plné verzi“ s sebou nese problémy v oblasti organizace, plánování a kultury.

Posláním pilotního (resp. zaváděcího) projektu není pouze ověřit jeho správnost a vychytat drobné nedostatky: pilotní projekt by měl být také nástrojem k přesvědčování.

Projekt správy znalostí není možno realizovat, jestliže nevidíme konkrétní přínos pro organizaci a konkrétní hodnotu pro každou z jejích divizí. Právě rozdílné zaměření lidí, od nichž chceme znalosti získávat, však představuje obtížný úkol. Společnost **Internet Solutions Inc.** proto zavedla funkci tzv. „architekta“ správy znalostí. Ten má určit požadované atributy připravovaného systému.

Odborníci se shodují na tom, že má-li být celopodniková iniciativa správy znalostí úspěšná, musí získat jednohlasnou podporu vrcholového vedení.

*Datum vydání:* III/2001
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine