Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

Mnohé společnosti se při prosazování strategie správy znalostí již setkaly s neúspěchem. Přestože iniciativy zavádění správy znalostí mají mnoho konkrétních podob, jsou některé aspekty společné pro všechny. Projektový manažer společnosti **Alexandria** Dave Andrew se domnívá, že s implementací správy znalostí nelze spěchat. Přechod od pilotního projektu k „plné verzi“ s sebou nese problémy v oblasti organizace, plánování a kultury.

Posláním pilotního (resp. zaváděcího) projektu není pouze ověřit jeho správnost a vychytat drobné nedostatky: pilotní projekt by měl být také nástrojem k přesvědčování.

Projekt správy znalostí není možno realizovat, jestliže nevidíme konkrétní přínos pro organizaci a konkrétní hodnotu pro každou z jejích divizí. Právě rozdílné zaměření lidí, od nichž chceme znalosti získávat, však představuje obtížný úkol. Společnost **Internet Solutions Inc.** proto zavedla funkci tzv. „architekta“ správy znalostí. Ten má určit požadované atributy připravovaného systému.

Odborníci se shodují na tom, že má-li být celopodniková iniciativa správy znalostí úspěšná, musí získat jednohlasnou podporu vrcholového vedení.

*Datum vydání:* III/2001
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine