Pětkrát o vůdcovském charakteru

Pokud chce vůdce správně rozvíjet svůj charakter, měl by vědět, na které vlastnosti se zaměřit. Odborníci z amerického Centra pro kreativní vůdcovství vymezili pět základních vlastností.

- Odvaha. Odvaha má obecně dvě podoby – fyzickou a morální. Vůdcovství vyžaduje především tu morální. Vůdce by si měl dokázat stát za svými názory a hodnotami, i když riskuje kritiku, výsměch či postih. Neměl by se bát ani ztráty moci, vysoké pozice, majetku či reputace. Měl by dělat to, čemu věří a nést za to odpovědnost.

- Zájem. Vůdce by měl mít upřímný zájem o ostatní, umět se do nich vcítit. Neznamená to, že by měl přehlížet špatnou práci, porušování pravidel apod. Jde o to, aby viděl lidi jako nejdůležitější zdroj organizace , uměl je ocenit a podpořit.

- Optimismus. Vůdce by měl mít pozitivní postoje, vidět možnosti a příležitosti v každé situaci. Souvisí s tím i ochota k riskování, inovativní přístup, kreativita, naděje, veselá mysl a sebedůvěra. Takový vůdce k sobě přirozeně přitáhne ostatní.

- Sebekontrola. Vůdce by měl umět kontrolovat své emoce, jednání, touhy i nadšení. Znamená to osobní disciplínu, která pomůže dělat kroky s pozitivním vlivem na ostatní a vyvarovat se těch s negativním vlivem. Sebekontrola pomáhá udržet motivaci a soustředění na vytýčené cíle.

- Komunikace. Vůdce by měl využívat všech aspektů interpersonální komunikace, aby dokázal pozitivně ovlivňovat své svěřence. Způsob jeho komunikace ukazuje směr a vytyčuje cíle, posiluje základní hodnoty a vyjasňuje úkoly.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership