Peter Drucker o manažerské odvaze

Všechny produkty, provozy nebo aktivity by měly být nově nastaveny každé dva až tři roky. Tuto myšlenku vyjádřil zakladatel moderního managementu Peter F. Drucker již v roce 1963. Pro manažery je to dodnes poměrně náročný úkol. Odpovědi na tři následující otázky jsou však známé již dlouhá léta a nikoho by to tedy nemělo překvapit.

- V čem spočívá práce manažera? Uvádí se, že jde o to, směrovat zdroje a úsilí v rámci obchodu k příležitostem s výrazným potenciálem úspěchu. Zní to otřele a otřelé to i je. Analýzy přidělování zdrojů a obchodního úsilí totiž jasně ukazují, že značný objem vynaloženého času, pozornosti a peněz směřuje nejprve spíše k problémům než k příležitostem a – zadruhé – k oblastem, kde ani výjimečně úspěšný manažer nedokáže ovlivnit výsledky.

- V čem spočívá hlavní problém? Uvádí se, že jde především o zaměňování efektivity a výkonnosti, tj. mezi tím, jak dělat správné věci a jak dělat věci správně. Drucker uvádí, že není nic zbytečnějšího, než dělat velmi výkonně věci, které by se neměly dělat vůbec.

- V čem spočívá hlavní princip? Mělo by jít o vedoucí pozici. Obchodní firma není přirozený fenomén, ale společenský. V sociální situaci však pouze 10 až 20 procent událostí vytváří 90 procent výsledků, zatímco většina událostí produkuje výsledky s maximálně desetiprocentní úspěšností.

Peter Drucker se zaměřoval na skutečnou práci manažera. Ta vyžaduje, aby manažer řešil problém rostoucí obchodní efektivity systematicky – pomocí plánovaných kroků, konkrétní metody analýzy a s porozuměním potřebným nástrojům.

I když potřebná práce může v každé firmě vypadat jinak, jedna základní pravda zůstává – každý produkt a každá obchodní aktivita začíná zastarávat již v okamžiku spuštění. Veškeré produkty, provozy a aktivity by proto měly být každé dva až tři roky podrobeny zkouškám své životnosti.

Odpověď na výše položenou otázku o základním manažerském principu skrývá důležitý předpoklad, kterým je odvaha provádět logická rozhodnutí i přes nejrůznější prosby o druhé šance. Zatím se však neobjevila žádná procedura nebo odškrtávací seznam pro kontrolu manažerské odvahy.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge