Pět nástrah outsourcingu

Outsourcing není nijak novým konceptem. Ve své podstatě se uplatňoval již v 17. století v souvislostí britskou s kolonizací Indie a vznikem nadnárodních společností. Nová je ale míra, do které současné společnosti uplatňují outsourcing jako konkurenční strategii. Zájem o outsourcing v posledních letech výrazně stoupá, společnosti však stále nedokáží využít všechny jeho výhody. Článek specifikuje pět nástrah outsourcingu, které je třeba si uvědomit:

- Smyslem outsourcingu není zbavovat manažery bolesti hlavy.
- Chápání outsourcingu jako jednolitého a zjednodušeného konceptu může manažery odradit od zkoumání jiných, potenciálně přínosnějších možností.
- Outsourcing špatně řízených operací ve víře, že někdo jiný je bude řídit lépe je pouhá výměna jednoho problému za druhý.
- Neschopnost řádně přistupovat k hodnocení, výběru a implementaci strategie outsourcingu může vést k méně než optimálním výsledkům.
- Vývoj trhu může změnit relativní hodnotu, kterou lze z outsourcingu celkově získat.

První dva body vyžadují myšlenkovou změnu. Zbylé tři naopak jasný a systematický přístup s orientací na výsledky a pochopení možností, které outsourcing nabízí. Překonání špatně řízených operací, nalezení a následování řádného přístupu k outsourcingu a monitorování vývoje trhu je tedy zejména záležitostí implementace a realizace zvoleného řešení.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com