Pět mýtů o manažerech

Falešné představy o komunikaci silně ovlivňují způsob, jakým na komunikaci nahlížejí manažeři. Ještě závažnější skutečností však je, že manažeři nezvládají řízení komunikačních procesů ve své organizaci.

Článek přibližuje následující falešné představy o komunikaci:

1. **Slova jsou nositeli významu** – není pravda, že s každým vysloveným slovem se našemu protějšku vybaví stejná představa, jakou máme na mysli my sami
2. **Komunikace a informace jsou synonyma** – ve skutečnosti je informace jen syrovým prostředkem k uskutečnění komunikace.
3. **Komunikace nevyžaduje příliš mnoho úsilí** – ve skutečnosti je třeba nejprve naslouchat, a teprve potom naslouchání očekávat
4. **Komunikace je produkt** – za pojmem komunikace manažeři často vidí publikace a elektronická média
5. **Dobří řečníci umějí dobře komunikovat** – od raného dětství se učíme především mluvit, komunikace však znamená také naslouchání.

*Datum vydání:* 01/2001
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review