Pět kroků kupředu a kolik zpět?

Problémem znalostního managementu je otázka, jak lépe vybavit zaměstnance znalostmi, aby prováděli kvalitnější služby. Už proti sobě nestojí znalostní management (KM) a informační management (IM), spíše jde o zapojení obou disciplín do způsobu, jakým vylepšit rozhodování a služby zákazníkům.
1. krok: Klást důležité otázky – Ke změně podnikové kultury musíte zapojit pracovníky do hry tím, že změnu učiníte závažnou pro ně osobně. Důležité otázky: Jak je KM relevantní pro to, co dělám? Co přesně se ode mě očekává? Co je v KM pro mě?
2. krok: Osvojte si sadu vedoucích principů: seřazení KM s obchodními a strategickými cíly, věrohodnost cílů, vhodný stupeň KM konceptu, jasný a konzistentní jazyk, stálá komunikace o KM pro plné porozumnění, konzultace a spolupráce.
3. krok: Najděte praktické způsoby, jak postoupit kupředu ze stádia chaosu do stádia uvědomění.
4. krok: Vytvořte správné prostředky a procesy. Například Canadian Institute for KM a PWGSC vytvořili prostředek zvaný „znalostní manažer“, který může být využit při KM analýze, plánování a rozhodování a spojuje znalosti jednotlivých oddělení a skladované informace s navigačním systémem.
5. krok: Vystavěte si realistická očekávání. KM je jen další disciplína, která uspěje, nebo neuspěje podle toho, jak velkou pozornost jí budeme věnovat.
-ba-
Zdroj: Information Highways - elektronický obsah a vše o něm
Zobrazit přehled článků ze zdroje Information Highways