Perfektní vůdce je něco mezi hrozným a dokonalým

Vedení zaměstnavatele je podstatné pro kvalitní pracovní výkon. Když je vedoucí schopný, znalý a zodpovědný, může to zlepšit pracovní morálku a kvalitu výkonu. Pracují vaši zaměstnanci jak požadujete a jsou k vám vstřícní, nebo se vždy, když odejdete z místnosti, začnou hihňat a pomlouvat vás?

Vedení vyžaduje zodpovědnost, schopnost a znalost. Pro to, abyste byli schopní lidi kole řídit a organizovat jim práci, musíte být schopní komunikovat a umět předat pocit odpovědnosti. Být dobrý vůdce vyžaduje schopnost řešit konflikty, udržovat zdravé pracovní prostředí, umět se zaměstnanci jednat individuálně, rozumět jejich problémům, a umět si sjednat disciplínu.

Jestli máte styl řízení uvolněný a to z důvodu, že všemu rozumíte, všechno umíte a nemáte strach ani trému, co se řízení lidí týká, mohli by to vaše zaměstnanci vidět jako slabost. Snažte se vytvářet si dobrou image hlavně i v očích zaměstnanců, odrazí se to na jejich výkonu.

Perfektní šéf je něco mezi hrozným a dokonalým. Bere v potaz hlavně své zaměstnance, jejich schopnosti a znalosti a také to, že by mohli mít vlastní osobní problémy. Zaměstnanci od perfektního šéfa očekávají, že jim bude jako lidem rozumět a vytvoří si s ním nějaké pouto. Nejlepší způsob, jak naučit své zaměstnance schopnostem a znalostem, které požadujete, je naučit se je sám a zaměstnancům je demonstrovat. Dobří vůdci mají jít příkladem a dobří zaměstnanci jsou výsledkem dobrých vůdců.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101