Paradox organizace budoucnosti a nové poslání osobních poradců

Vedoucí pracovníci dnes čelí různým, často protichůdným požadavkům na to, jak má jejich podnik vypadat. Na jedné straně stojí globální rozsah, centralizace a samostatnost pracovníků, na druhé straně pak lokální zaměření, decentralizace a týmová práce. Jeden z největších paradoxů spočívá v tom, že právě úspěšné firmy se těchto dilemat nedokázaly zbavit.

Vedoucí pracovníci zítřka budou nuceni naučit se řídit organizaci v takové podobě, na kterou nejsme v žádném ohledu zvyklí. Ojedinělým jevem se například stane zaměstnávání lidí na plný úvazek, a také struktura organizace nebude patrná do té míry, jako je tomu dnes.

V této situaci vynikne postavení osobních poradců, jejichž práce má vždy směřovat k obnovení určité míry rovnováhy.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation