Outsourcing není jen cestou ke snižování výdajů

Prvotním přínosem využívání outsourcingu je zvyšování hodnoty společnosti. Vědět, jaký druh hodnot outsourcing firmě přináší, je důležité – výsledný efekt na organizaci jako celek se může velmi lišit. Většinou vede k outsourcingu snaha snížit výdaje – ta bývá počátečním a důležitým impulsem, ale nemusí hrát hlavní roli. Nezanedbatelným kladem se může stát také zvýšení kvality služeb. Specializované outsourcingové firmy také pracují v požadovaném oboru takříkajíc „ve velkém“, dosáhnou tedy větší ekonomické efektivity.

Výhodný může být outsourcing v oblasti kapitálových investic, kde umožňuje věnovat finanční prostředky i do sektorů, které nejsou pro danou společnost klíčovými. Tento důvod se stává v mnoha případech tím rozhodujícím. Dodavatel služeb je také v mnoha případech kompetentnější a má více zkušeností s určitou problematikou než zadávající firma. To je způsobeno možností zaměřit se na jeden požadovaný obor. Pokud vedení společnosti porozumí tomu, jakým způsobem je možné pomocí outsourcingu snížit výdaje, uvidí, jaký vliv má tato metoda na její služby, procesy a další související složky.

Poslední složkou, kde může outsourcing zvýšit hodnotu společnosti, jsou strategické činitele mající za úkol vést firmu kupředu – těmi mohou být například pracovní vztahy, tok investic, spokojenost zákazníků atd. Porozumění jednotlivým elementům tvořícím hodnotu organizace je předpokladem umožňujícím sladit záměry zadávající firmy i dodavatele.
Zdroj: Outsourcing center - stránky zabývající se outsourcingem ve všech oblastech - technologie, HR, procesy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Outsourcing center