Outsourcing - kde hledat chyby?

Outsourcing je rychle se rozvíjející obchodní trend s potenciálním množstvím výhod. Kde se ale firmy dopouštějí chyb, které vedou k selhání outsourcingových projektů?

- Stanovte cíle a měření efektivity. Firmy by se neměly pouštět do outsourcingu jen proto, že jej využívají jejich konkurenti. Často jim chybí detailní přehled o tom, jaké výhody jim dodavatel zajišťuje. Bez konkrétních výpočtů nákladů a míry návratnosti investic provedených předem nelze stanovit cíle outsourcingového projektu a sledovat, jak si vede.

- Zhodnoťte budoucí potřeby pro případné rozšíření projektu. Dodavatele byste měli vybírat se stejnou pečlivostí na základě toho, čím začnou i toho, co se od nich dá očekávat na konci pětileté či sedmileté smlouvy. Úspěšný projekt se postupem času přirozeně rozvíjí.

- Nebuďte rukojmí jednoho zdroje. Když je vztah s dodavatelem úspěšný a dobře se rozvíjí, je obtížné uvažovat o tom, že jej vyměníte. Po uplynutí smluvní doby firmy často opomíjejí možnost porovnat jiné alternativy.

- Chraňte vnější zdroje před vnitřní politikou. Úspory a zlepšení služeb díky outsourcingu jsou nejvíce vnímány, když jich firma dosáhne poprvé. Pak se berou již automaticky, dokud někdo nevyjádří nespokojenost nebo se něco nepokazí. Většinou k tomu dochází, když původní vedoucí outsourcingového projektu odchází a jeho nástupce se snaží prosadit svou vlastní autoritu novými rychlými opatřeními. V takovém případě je třeba nejprve zajistit jednání dodavatele s novým managementem.

- Pozor na „paralelní insourcing“. Zachovat řízení části práce určité divize interně a outsourcovat další část může být dobré pro srovnání výsledků obou způsobů řízení. Je však třeba začátku jasně specifikovat, co se bude nadále dělat ve firmě a co mimo ni.

- Postupte od úvodního úkolu k hodnocení výkonnosti a nové nabídce. Když nastane čas obnovení smlouvy, získává firma prostor nejen ke zhodnocení úspěšnosti spolupráce, ale i k zamyšlení, zda outsourcovala správnou funkci a ze správných důvodů. Pak se může rozhodnout, co dál.

-kk-

Zdroj: Financeweek.co.uk - britský portál věnovaný financím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financeweek.co.uk