Osvěžujte komunikaci se svým týmem

Pro zodpovědné vedení a manažery je schopností číslo jedna efektivní komunikace. Ovšem tato schopnost jde stranou, když dojde na rozvoj zaměstnanců. Společnost pošle manažery na vzdělávací program a komunikace zůstává na okraji.

Manažeři potřebují vědět o tom, jak probíhá komunikace uvnitř organizace. Průzkumy totiž ukazují, že více než 80 % problémů v práci je kvůli komunikaci. Přitom stačí pročíst si následující kroky, abyste věděli, jak zlepšit interpersonální komunikaci se svými zaměstnanci.

- Než začnete mluvit, připravte se na to. Nikdy nesvolávejte schůzky, když pořádně nevíte, co chcete říct.

- Dejte zaměstnancům prostor, aby se na komunikace připravili. Komunikace je totiž obousměrný proces. Nevrážejte jim tedy nůž do zad v tom, že vy se na komunikaci připravíte, ale je postavíte před hotovou věc.

- Po setkání nebo diskuzi je vždy dobré poslat všem zúčastněným e-mail s probíranými body a s usnesením. Zabráníte tím selhání v komunikaci.

- Připomínejte zaměstnancům, v čem jsou dobří a v čem je tolik důležitá jejich práce.

- Čas od času se snažte přivést do týmu nějakého experta nebo trenéra, který vás naučí novým věcem a tým bude chvíli fungovat pod jiným vedením.

-pk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management