Osm kroků při výběru IT konzultanta

Rozvoj malých a středních firem si žádá větší pozornost pro firemní informační technologie. Najmout IT konzultanta, aby udržel systémy v chodu a aktuální, může vaše problémy vyřešit – najmete-li toho správného. Odborná způsobilost i finanční náročnost jednotlivých konzultantů se může značně lišit. Pro firmy je pak velice náročné vybírat konzultanty a vytvářet nejefektivnější IT plán. Článek proto přináší osm tipů, jak najít ideálního IT konzultanta pro vaši rozvíjející se firmu:

1. Nepředbíhejte. Plánujte předem. Dlouho před tím, než začne váš konzultační projekt. Nevolejte konzultanta dříve, než budou stanoveny cíle a rozsah projektu, včetně personálního obsazení.

2. Dávejte si pozor na projekty „diagnostikování“. Mnoho konzultantů vám nabídne diagnostikování vašich problémů za malý poplatek. Většinou se však jedná jen o krok z účelem zbavení se konkurence. Dobře zvažte nejlepší možnost, než umožníte konzultantovi začít s prací.

3. Jediná velikost nepadne nikomu. Najděte konzultanta, který rozumí vašich obchodním potřebám, nejen vašim technologickým požadavkům, pro které má připraveno univerzální řešení.

4. Najděte toho, kdo vyhoví nejlépe. Prověřte reference, zajímejte se o kompetence a pracovní styl konzultantů. Nepřehlížejte ani celkový přístup konzultanta, jeho motivaci, nestrannost, talent a schopnost zapadnout do vaší firemní kultury.

5. Položte tři základní otázky. Vždy hodnoťte konzultanta jako osobu a její přístup, nikoli zástupce nějaké firmy.

- Jaká je vaše výstupní strategie?

- Co se naši lidé od vás naučí?

- Jaké jsou vaše slabé stránky?

6. Zajistěte správnou rovnováhu. Sestavení projektové týmu je záležitostí dosažení rovnováhy. Najděte nejlepší mix dovedností obou stran.

7. Zaveďte pravidlo 30-60-90. Toto pravidlo je třeba využít pro každý projekt delší než 90 dní. Měřte pokrok projektu vzhledem ke stanovenému milníku 90. dne srozumitelným zhodnocením 30. a 60. den.

8. Podporujte motivaci konzultanta. K vašemu vztahu přistupujte jako k partnerství. Směřujte ke společnému cíli se vzájemnou důvěrou.

-kk-

Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com