Osm "C" úspěšné správy znalostí

Nejúspěšnější IT společnosti na světě (např. Intel, HP, IBM nebo Microsoft) přičítají podstatnou část svého úspěchu vysoce efektivním postupům a kulturám řízení znalostí (KM). Užitečnou strukturu pro popis klíčových součástích těchto úspěšných řešení nazývá článek „8 C.“ V angličtině totiž všech osm součástí začíná na písmeno C:

- konektivita (connectivity),
- obsah (content),
- komunita (community),
- kultura (culture),
- kapacita (capacity),
- spolupráce (cooperation),
- obchod (commerce),
- kapitál (capital).

Úspěšná řešení správy znalostí tedy vyžadují vhodný přístup zaměstnanců ke konkrétním nástrojům, uživatelsky a pracovně orientovaný obsah, znalostní komunity, znalostní kulturu, patřičnou vzdělávací kapacitu, atmosféru rozvíjení spolupráce, obchodní a jiné pobídky a pečlivě měřené kapitálové investice a jejich návratnost.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM