Organizační znalosti v mezinárodní spolupráci

Organizační znalost je jedním z nejdůležitějších termínů pro podniky, které se spoléhají na silnou konkurenceschopnost. Každý podnik by se měl snažit získat znalosti o svém obchodním prostředí rychleji, než jeho konkurenti. Organizační znalost je založena na individuální znalosti. Četba, sledování televize, internet atd. jsou využívány k získání znalostí. Znalost je založena a rozvíjena na základě analýzy určitých informací. Pro rozvoj hlubších znalostí by podniky měly dostávat nové informace a převádět je do různých podob. Znalosti, které sdílejí spolupracující podniky mohou mít následující podobu:
- organizační znalosti (tajné metody, konkrétní kvantitativní data),
- strategické znalosti (hlavní kompetence, nařízení podnikové politiky),
- specifické znalosti (teoretické znalosti).

Podniky mohou přijímat nové znalosti z těchto čtyř procesů: ze zkušenosti, imitace, získávání a spolupráce. Znalost jako taková sestává z informace a z její hodnoty. Podle znalostních organizací v Japonsku a jejich strategie může být znalost internacionalizována. To znamená nejen přijímat, ale i rozvíjet vlastní organizační rámec. Některé z faktorů, které ovlivňují rozvoj organizačních znalostí, jsou:
- prostředí,
- organizační kultura,
- strategie.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com