Ohrožení zisku: realističtější metoda hodnocení rizika

Společnosti, které vyrábějí nebo distribuují elektřinu, potřebují přesný a robustní systém hodnocení rizika. Jeden z přístupů odvozuje finanční riziko od pohybu tržních cen – tzv. metoda „ohrožení hodnoty“. Existují však i tzv. „rizika objemu“, která z cen nevyplývají: neplánované odstávky elektráren, nečekaná zvýšení spotřeby nebo poruchy přenosových vedení. Hodnocení rizika nejvíce komplikují změny cen těsně před datem dodávky.

Metoda „ohrožení zisku“ bere v úvahu veškerá finanční rizika nestálých spotových cen a jako taková je mnohem realističtější. Tato metoda je založena na simulačním modelování, s jehož pomocí můžeme testovat celou škálu spotových cen v čase dodávky.

Rozdíl v aplikaci obou metod je vidět na příkladu elektrárny, kterou provozuje společnost **Cinergy**.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World