Oddělení lidských zdrojů s výhodou využívají poznatky správy znalostí

Oddělení lidských zdrojů hrají stále důležitější roli pro správu znalostí, přesto se ve většině případů drží tradičních modelů. Nové vize hovoří o přesunu těchto oddělení od pouhé administrativy k aktivní účasti na realizaci zisků společnosti.

Lidské zdroje jsou jako obor předurčeny k převzetí praktik správy znalostí. V rámci těsné spolupráce s obchodními manažery může oddělení lidských zdrojů aplikovat znalosti na přidělování úkolů konkrétním zaměstnancům. Standardy správy znalostí bude nutné využít také pro účely hledání a udržení talentovaných lidí. Prvním krokem ke změně bude vzdělávání.

Americký výrobce automobilů **General Motors Corp** zjednodušil procesy v oblasti lidských zdrojů zavedením intranetového portálu, s jehož pomocí mohou zaměstnanci sami kontrolovat aktuální stav projektů a vyřizovat záležitosti zdravotní péče. Počet administrativních pracovníků klesl za deset let z 6000 na 85.

Vedení pojišťovací společnosti **American Family Mutual Insurance** se zaměřilo na změnu mínění zaměstnanců. Přístup k osvětě o významu oddělení lidských zdrojů byl podobný, jako by se jednalo o změnu firemní značky.

Jádrem nových koncepcí lidských zdrojů by se mohla stát tzv. analýza sociální sítě (SNA).

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine