Ochrana odlehlých objektů proti vandalům a teroristům

Energetické společnosti byly vždy cílem vandalů a jedinců, kteří chtějí poslat světu zprávu přerušením dodávek elektřiny nebo poškozením výrobního nebo komunikačního zařízení společností. Plynové rozvody, vysokonapěťové rozvodny a podpůrná zařízení jsou obvykle ničena pomocí řetězů nebo ručních nástrojů. Občas se vyskytnou i případy použití střelných zbraní nebo podomácku vyrobených výbušnin. Výpadky elektráren, přechodné stavy a neplánovaná přerušení dodávek ohrožují bezpečnost a snižují životnost zařízení, zvláště v případě elektráren pracujících v základním zatížení. Jaderné elektrárny jsou zvláště problematické, protože každý přechodný stav je výzvou pro řízení a správnou funkci bezpečnostního zařízení. Většina z těchto útoků se děje v odlehlých oblastech, což značně ztěžuje vypátrání viníků.

Přestože počet zařízení, která je nutné chránit, je značný a vzdálenosti velké, zvláště na venkově, lze dosáhnout zlepšení bezpečnosti i bez vysokých finančních nákladů. Volba chráněných míst, vhodné metody ochrany a odpovídající reakce na všechny předvídané incidenty mohou snížit náklady a zajistit odpovídající úroveň ochrany. Doporučené aktivity lze rozdělit do třech oblastí: správní, technické a metodické.

Mezi správní aktivity patří například zařazení zabezpečení všech objektů a zařízení do denního plánu. K technickým aktivitám můžeme přiřadit pořízení moderních levných komunikačních zařízení a čidel, která mohou okamžitě upozornit na nepovolené vniknutí do objektů. Odezva na výstrahu již patří k metodickým aktivitám, pro které musí být stanoveny správné postupy tak, aby se výstraha dostala ke správné osobě a odezva byla co nejrychlejší a nejefektivnější.

**Datum vydání: IX/2004**
Zdroj: EnergyPulse - Články, analýzy a komentáře ke všemu, co se týká globální elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje EnergyPulse