Oceňováním svého nehmotného majetku získává společnost Celemi strategické výhody

Znalost samu o sobě není možné spravovat. Znalost převedená na majetek (jak hmotný, tak nehmotný) se však stává skutečnou komoditou, jež může zlepšit fungování společnosti a napomoci k vytvoření zisku.

Švédská společnost **Celemi** vyvinula výukový postup, který uschopňuje lidi k rychlému chápání měnících se potřeb trhu a k adekvátní reakci na ně. Při oceňování vlastního nehmotného majetku a při simulaci reálných požadavků na řízení „znalostní společnosti“ se vedoucí pracovníci firmy **Celemi** zaměřili na tři klíčové oblasti:

- síla, věrnost a rostoucí rozsah zákaznické základny
- organizační struktury a postupy a vytváření nových produktů a stylu řízení
- rostoucí způsobilost zaměstnanců s cílem lepšího uspokojování potřeb zákazníků

Výsledky hodnocení nehmotného majetku jsou shrnuty do přehledné tabulky.

*Datum vydání:* 01/2001
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review