Obecné charakteristiky správného hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Obecné charakteristiky správného hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Kontrola výkonnosti zaměstnanců byla vždy nepříjemnou záležitostí. V minulosti se vedlo mnoho soudních sporů o nespravedlnosti k ženám, menšinám a starším lidem.

Dobré a právně ospravedlnitelné hodnocení výkonnosti by se mělo odvíjet od obecných kritérií spojených s konkrétním pracovním místem. Manažeři by měli být obeznámeni s významem konkrétních nástrojů. Testy je třeba provádět důsledně, třebaže se nejedná o nic příjemného.

Právní problém může nastat tehdy, je-li zaměstnanec propuštěn bez hodnocení výkonnosti. Při určování kritérií se osvědčila spolupráce se zaměstnanci. Nedoporučuje se hodnotit míru nadšení, ale spíše, jak se toto nadšení projeví v chování.

Vždy je užitečné promluvit o výsledku s pracovníkem, jehož se to týká. Pak můžeme opravit případnou chybu, nebo si připravit obhajobu rozhodnutí.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com