Obchodní plán krok za krokem

Článek shrnuje základy vytváření efektivního obchodního plánu pro malé firmy.

- Specifikujte cíle a zaměření vašeho obchodu. Nejdříve je třeba specifikovat důvod, proč zakládáte podnik. Určete si krátkodobé a dlouhodobé cíle. Snažte se využít všechny příležitosti, které vidíte na svém trhu.

- Rozpoznávejte hrozby. Sepište si všechny možné hrozby, o kterých se domníváte, že by mohly vytvářet překážky na vaší cestě k úspěchu. Pro každou si připravte řešení, které ji přinejmenším minimalizuje. Připravte si také předem plány pro uchování obchodních tajemství.

- Připravte si „plán B“. Počítejte s tím, že mohou nastat neočekávané okolnosti, jako je úmrtí v rodině, nehoda apod. Pak je třeba mít plán, jak udržet chod firmy v rámci omezených možností.

- Specifikujte rozsah svých produktů a marketingový plán. Bude třeba, abyste poskytli přehled svých produktů a služeb, které chcete nabídnout zákazníkům. S tím souvisí i marketingový plán, včetně toho, jak chcete bojovat s konkurencí.

- Sestavte finanční plán. Specifikujte, jakým způsobem si zajistíte peníze na start firmy a její chod, dokud se neprosadí. Plánujte také financování pro případ krizí.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com