Nový pohled

Inovace vyžaduje schopnost dívat se na svět a vidět možnosti. Autoři knihy The Leader's Edge o řízení složitých výzev Chuck Palus a David Horth vysvětlují, že dnešní doba nutí lidi rychle procházet informace a dělat rychlé závěry. S tím však souvisí i nedostatečná pozornost věnovaná více možnostem. Manažer čelící složitému problému podle nich věnuje 90 procent svého času hledání řešení a pouze 10 procent hlubšímu zkoumání tohoto problému a jeho kontextu. To často končí tím, že nakonec řeší špatný problém.

- Změňte perspektivu. Pokud jste marketér, koukejte se očima zákazníka. Jste-li kouč, staňte se koučovaným. Jestliže se na něco díváte zvenku, vyzkoušejte pohled zevnitř a naopak. Najděte si zkrátka nový pohled.

- Využijte pohled z jiných oborů. Pokud jste například umělec, vyzkoušejte vědecký pohled. Tato schopnost vám možná již byla dána jako individuálnímu vůdci nebo ji naleznete uvnitř svého týmu.

- Ptejte se. Snažte se odhalit základy uvažování druhých. Ptejte se například, co kde chybí nebo co jak funguje. Další důležitá otázka je: „Co když…?“

- Podporujte nové znalosti. Posílejte své zaměstnance mezi zákazníky, konkurenty a ostatní lidi. Ujistěte se, že pravidelně tráví čas na místech, kde mohou získat nové perspektivy.

- Zaznamenávejte své myšlenky. Vědci, umělci a další si své myšlenky zaznamenávají ve slovech či obrazech. Výhoda je, že se k nim pak mohou vracet a upravovat je, než s nimi vyjdou na veřejnost.

- Buďte pozorní. Pokud má váš tým tendenci všechno řešit rychle, učte je zpomalit. Měli byste si klást více otázek, porovnávat názory.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership