Nové výzvy ve vedení profesionálních služeb

Firmy poskytující profesionální služby čelí zcela novým výzvám – od klientů, společníků i konkurence. Podle profesora Thomase J. DeLonga z Harvard Business School však tradiční vůdcové poskytovatelů profesionálních služeb nedokážou na nové výzvy správně reagovat. V článku uvádí některá svá doporučení z nové knihy When Professionals Have to Lead (Když profesionálové musejí vést).

- Dnešní vůdcové firem poskytujících profesionální služby jsou zahlceni požadavky klientů, nároky na lidský kapitál, nedostatkem organizačních strategií a zejména nereálnými očekáváními od samotných svých úkolů.

- Existuje také pokračující trend soustředit se na rozvoj pouze u ctižádostivých profesionálů a ignorovat velký počet těch velmi kompetentních, kteří tvoří srdce a duši firmy.

- Model integrovaného vůdcovství by měl stát na čtyřech specifických dimenzích: určování směru, získávání nasazení pro tento směr, vykovávání toho směru a ztělesňování osobního příkladu.

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge