Nové růstové strategie v chemickém průmyslu

Nové růstové strategie v chemickém průmyslu

Strategie na podporu ekonomického růstu v chemickém průmyslu byly až dosud založeny tradičně na majetku. Konkrétně se jednalo o konsolidace a restrukturalizace podniků. Dnes je takový přístup již nedostatečný a zmíněné společnosti se musí pro uspokojení svých akcionářů přeorientovat na strategie nové, které budou zárukou dlouhodobého ekonomického růstu. Ten mají přinést strategie založené na znalostech, které navíc vyžadují menší přínos kapitálu než strategie tradiční.

Rozlišujeme pět druhů růstových strategií založených na znalostech, určených přímo pro podporu chemického průmyslu. Prvním z nich je **Revolucionizace obchodního modelu**, která neslouží k vytváření nových přístupů, ale ke zdokonalování již fungujících. Druhý má název **Napodobování finančních firem** a vychází z faktu, že největší zisky v chemickém průmyslu nevykazují chemické společnosti, ale finanční firmy (soukromé akciové fondy apod.). Strategie třetí **Vytváření fungujících trhů** spočívá ve vyhledávání nových trhů na základě zásadní změny ve způsobu podnikání. Čtvrtá se nazývá **Využití skrytých aktiv** a představuje využívání existujících znalostí, aktiv a dovedností novými způsoby. Poslední strategie je **Rozšiřování účasti v cenovém řetězci** a fakticky znamená neobchodovat pouze s firmami přímo následujícími v cenovém řetězci, ale rozšíření obchodní orientace i na zákazníky na jeho nižších úrovních.

Přechod ke strategiím založených na znalostech nebude pro chemické podniky jednoduchý. Jedná se o zásadní změny. Čím dále se společnost odchýlí od svého tradičního strategického modelu, tím více riskuje. Je však třeba vytrvat. Důležitou roli zde nepochybně hraje čas, čas přizpůsobit se změnám, čas zajistit si budoucí výnosy.
Zdroj: McKinsey Quarterly - prestižní publikace přední světové konzultantské společnosti McKinsey & Company
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey Quarterly