Nové projekty ministerstva práce a sociálních věcí k podpoře zaměstnanosti

Zvýšit zaměstnanost má pět nových projektů z pera ministerstva práce a sociálních věcí. Projekty, které budou spuštěny v příštím roce, se zaměřují na zdravotně postižené, mladé lidi, živnostníky, ale i na boj proti nelegální práci. Informovala o tom ČTK.

První projekt nese název Komplexní poradenský program a je určen ke zvýšení dovedností uchazečů o zaměstnání z řad mladých lidí do 20 let, dále pak lidí nad 50 let, zdravotně postižených či mladých matek. Bude trvat 100 až 150 vyučovacích hodin a zapojí se do něj 12 tisíc lidí, které vyberou úřady práce.

Druhý projekt s názvem Praxe pro mladé do 30 let má mladým lidem pomoci získat pracovní praxi v délce šest až 12 měsíců. Zaměstnavatelům, kteří tyto praxe umožní, bude ministerstvo dotovat mzdy vybraných pracovníků. Do projektu má být zařazeno 5 tisíc lidí.

Třetí program – Vzdělávej se a dál podnikej – je určený pro podnikatele a živnostníky, kteří se dočasně registrují na úřadech práce v důsledku hospodářské krize. Úřad práce jim poskytne školení v oblasti podnikatelských dovedností. Součástí programu bude i spolupráce s místními podnikateli.

V rámci čtvrtého projektu Spolupráce s obcí budou úřady práce vybírat obce, které dokáží zajistit prospěšné práce nebo veřejnou službu. Ministerstvo předpokládá, že počet lidí pracujících v rámci veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby poroste zhruba o 4 tisíce měsíčně.

Cílem posledního projektu s názvem Návrat je zamezit zneužívání systému, kdy se uchazeči o práci registrují na úřadech práce a současně pracují nelegálně. Úřady práce vytipují takové uchazeče a sestaví jim individuální akční plán založený na poradenství a vzdělávání, k němuž budou uchazeči povinně docházet každý pracovní den po dobu jednoho měsíce.

-kk-

Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny