Nová správa znalostí

Dobří manažeři mají před sebou slibnou budoucnost. Ti, které manažeři vedou už tolik jasné zítřky nemají. Důležité je ale uvědomit si, že nejen manažer je pro firmy důležitým znalostním pracovníkem. Práce se znalostmi je manažerský úkol, jehož se běžně účastní i zaměstnanci mimo manažerské pozice. Nemusejí vést nějaké lidi, řídí však svůj čas, obsah své práce a další potřebné zdroje.

Role řízení ve znalostní organizaci se mění. Management přestává být doménou pouze stanovování pravidel a více se soustředí na strategii, vytyčování cílů, vůdcovství a měření výsledků. Stejně tak i správa znalostí přestává být jenom o řízení lidí. Zabývá se daleko více vytyčováním správných cílů pro zaměstnance, správnou motivací a potřebnými nástroji.

Jakožto znalostní manažer by měl každý zaměstnanec hledat u svého manažera širší strategické vedení a sám v sobě schopnost zorganizovat si svůj den. Zaměstnanci, kteří nedokáží přijmout novou výzvu znalostní práce, nemohou očekávat příliš pozitivní budoucnost. Je třeba mít na paměti, že na činnosti, které je možné zautomatizovat nebo outsourcovat brzy nebudou firmy potřebovat živé lidi.

-kk-

Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today