Nezbytnosti pro online sdílení: Kodex chování a důvěra

Ilustrační snímek

Pracovníci, kteří komunikují se svými kolegy online, tak mohou činit mnohem efektivněji, když je ve firmě zaveden kodex chování pro online komunikaci. Mnoho firem z Fortune 500 to dobře ví, a proto takový kodex mají. Proč je to vlastně tak důležité? Protože přijetím takového kodexu učiníte online komunikaci kontrolovanou a bezpečnou. A právě to je nezbytné v situaci, kdy chcete využívat pro sdílení znalostí online sociální sítě.

Manažeři i ostatní zaměstnanci si musí být jisti tím, jaké sdílení je vhodné a bezpečné. Předpisy vydané top managementem by měly být ohledně tohoto tématu specifické natolik, aby bylo zcela jasné, jaká témata se na sociálních sítích sdílet mohou, a která jsou na to už příliš citlivá. Samotný kodex ale nestačí, důvěra mezi zaměstnanci a lídry je také velmi důležitá.

Otevřená kultura je základ

Naznačuje to studie How does online social networking help leaders communicate? evidence from the Fortune 500 (Jak pomáhají sociální sítě lídrům komunikovat? poznatky z Fortune 500), připravená profesorem obchodní školy INSEAD. Vznikla na základě průzkumu mezi 190 lídry, kteří pracují v největších společnostech světa, který proběhl v roce 2013. Byli požádáni, aby zhodnotili úroveň komunikace ve své organizaci ve vztahu ke kultuře, hodnotám, výkonu a také integraci nových zaměstnanců. Také se zkoumala úroveň porozumění byznysu zaměstnanci dané organizace a jejich vztahy se zákazníky.

Lídři byli dotázáni na to, kolik hodin týdně stráví jakým typem aktivit. Ty byly roztříděny na aktivity direktivní, delegující, podpůrné a na aktivity, při kterých se lídři přímo zapojovali do dění. Ukázalo se, že organizace s otevřenou kulturou jsou daleko lépe připraveny na to, aby u nich byla online komunikace efektivní. Když je totiž offline leadership otevřený, nápomocný a snaží se všechny zahrnout do rozhodování, je snadné začít s online komunikací.

Kromě kodexu chování je nezbytné i naslouchání

Senior manažeři jsou v každé organizaci ti, kdo mají klíčový vliv na ostatní. Proto je důležité, aby demonstrovali svou vůli přijmout a používat platformy pro online sdílení. Důvěra mezi zaměstnanci může být podpořena interními schůzemi a setkáními spojenými s brainstormingem. Zaměstnanci, kteří cítí důvěru ke svému manažerovi, budou ochotnější přijmout a používat online nástroje.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge