Než začnete s obchodním plánem

Než začnete psát svůj obchodní plán, měli byste věnovat čas určitému výzkumu a přípravě jednotlivých částí. Článek shrnuje deset doporučení.

- Prozkoumejte veškeré relevantní části. Ujistěte se, že jednotlivým částem rozumíte, proč jsou třeba. Pomoci vám mohou specializované softwarové nástroje nebo webové stránky.

- Zvolte právní formu. I když máte tendenci soustředit se jen na svou obchodní myšlenku, velmi důležité je také zajistit provozní a logistické požadavky. Rozhodněte se, zda chcete podnikat sami, s partnery nebo jako společnost určitého druhu. Dále byste měli rozumět svým daňovým povinnostem, registraci obchodních zanček, uzavírání pracovních smluv apod.

- Ujasněte si čísla. Ať už máte čísla v lásce, nebo nikoli, měli byste rozumět vstupním nákladům, rovnováze nákladů a výnosů, požadavkům na financování a předvídání finančního toku na následující měsíce.

- Získejte zprávy z dané oblasti. Na vašem trhu působí podobné firmy, takže se vyplatí udělat marketingový průzkum, abyste se o něm dozvěděli více.

- Zkoumejte trh. Při přípravě reklamy se zaměřte na to, co se na daném trhu nejvíce vyhledává. Podle stejných vodítek můžete napřímo,ad a internetu vyhledat mnoho informací o konkurenci.

- Objem poptávky odhadujte střízlivě. Poptávka se velmi těžko odhaduje. Obecné pravidlo zní zůstat v odhadech opatrný.

- Zabezpečte si cestu na trh. Většina nových firem využívá vícekanálový přístup, to ale může být nákladné. Jednou alternativou je internetový marketing, který umožňuje jednoduché sledování nákladů. Dobré je také identifikovat dodavatele, kteří na trhu již působí a získat tak určité vodítko v tom, jaké marketingové aktivity budou nejefektivnější.

- Přijímejte správné lidi. Každý podnikatel bude potřebovat pomoc dalších lidí. Řadu aktivit lze outsourcovat, klíčové funkce typu prodeje však vyžadují pozornost na plný úvazek. Vymezte potřebné dovednosti pro konkrétní pozice a hledejte mezery, které kvalitní zaměstnanci zaplní.

- Jasně definujte a dávejte najevo zákaznické výhody. Je třeba pečlivě přemýšlet o jazyce, který použijete pro popis své firmy. Soustřeďte se na to, abyste zůstali zaměření na zákazníky.

- Opatřete si mentora. Zajistěte si nezávislého poradce, který zhodnotí váš plán, dokud je čas.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups