Nevím, jak se kdo jmenuje - je nás moc

Jak společnost expanduje a zvětšují se řady zaměstnanců, ztrácí se většina původního rodinného ducha, poškozuje se morálka a snižuje oddanost zaměstnanců. Je na senior manažerech, aby situaci zvrátili. Rostoucí podniky nevyhnutelně čelí výzvě přechodu z důvěrné kultury na méně osobní pracovní prostředí. Rozhodující jsou potom manažerské dovednosti. Jednou z těchto dovedností je umění sledování a rozpoznání všech zaměstnanců bez ohledu na jejich roli v podniku. Obchodníci o sobě obvykle umí nechat slyšet, ale co tišší pracovníci, ti v administrativních funkcích apod. Oni také dělají pro podnik životně důležité věci a denně mu prospívají, jsou ale uznáváni, odměňováni a rozvíjeni? Jestli ne, dejte si pozor!

Ředitel psychologicko konzultační společnosti Saville Consulting, Steve O’Dell, nabízí následující ukazatele pro manažery rostoucích podniků, jak sledovat a udržet klíčové zaměstnance:
- Tendence být ovlivňován zaměstnanci, kteří vyvolávají své úspěchy, je skvělá, ale pokud budete mít v podniku řídicí systém výkonnosti, budete schopni zhodnotit vztahující se zásluhy všech zaměstnanců stejně.
- Formulovat měřitelné cíle výkonnosti a sledovat, jak dobře je který zaměstnanec plní, stejně jako to, jakými způsoby jich dosahuje v kontextu širšího obchodního procesu, například jak efektivně marketingový manažer podporuje prodejní tým.
- Kvantifikujte kdekoli je to možné. Je to nejlepší způsob, jak učinit z managementu lidských zdrojů objektivní vědu. Výkony zaměstnanců v zázemí je obtížné měřit, ale měli byste být schopni najít klíčová měřítka, například hodnocení rychlosti odpovědí nebo průzkumy spokojenosti.

-ba-
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian