Neviditelná výhoda: Jak uchopit nehmotné vlastnictví

Současná ekonomika se vyznačuje tím, že lidé a jejich myšlenky ovlivňují hodnotu více než v minulosti. Tento posun je důsledkem revolucí, k nimž došlo, pokud jde o vzájemné propojení ekonomických subjektů. Se změnami souvisí také potřeba zaměřit se na nehmotný majetek společností. Přestože odpovídající koncepty a procesy přesahují dosah tradičních ekonomických měřítek, ukazuje tato zpráva, že nehmotný majetek má na naši ekonomiku skutečný dopad.

Role nehmotného majetku se nejdříve projevila v automobilovém průmyslu, a to v první polovině 20. století. Jedinečnou roli zde sehrály firmy Ford, Sloan a Hawthorne, jež ve své době ještě nedisponovaly prostředky k hodnocení evidentně významných inovací.

V budoucnosti se dá očekávat, že vůdčí společnosti opustí měřítka, která se začala používat před 500 lety, a že poptávka po informacích o nehmotném vlastnictví dále poroste - mj. i proto, že více propojená veřejnost bude od organizací požadovat větší transparentnost. Úspěch společností bude více záviset na inovacích a na adaptabilitě, a to bez ohledu na obor podnikání.

Mění se také např. význam managementu: ten se oddělil od oboru lidských zdrojů, financí nebo jiných specializací, jež jsou typické pro jednotlivá průmyslová odvětví.

**Datum vydání: I/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young