Nespokojenost je nakažlivá

Výzkum z listopadu 2003 ukázal, že nejméně jeden ze čtyř zaměstnanců není v zaměstnání spokojen. Jiný výzkum zase, že osm z deseti pracovníků zamýšlí porozhlédnout se po jiném zaměstnání, až se zlepší ekonomická situace. Jak můžete odpovědět na hrozící únik zaměstnanců? Zaprvé je důležité porozumnět tomu, proč jsou zaměstnanci nespokojení. Nejjednodušším důvodem bývá, že zaměstnanci chtějí od života víc, než jen pracovat. Stále více z nich žádá pružnou pracovní dobu. Jedním z možných řešení je přijetí tzv. „work/life balance“ programu.

Pružná pracovní doba není ale jediným způsobem, jak zvýšit spokojenost zaměstnanců. Zde jsou další:
* opatřete zaměstnancům zodpovědnost a nechte je ji využívat,
* ukažte jim, že je respektujete a vážíte si jich,
* poznejte celou osobnost každého zaměstnance, jejich život, zájmy, rodinu, přátele,
* vytyčte jasnou cestu k růstu.

Trend zvyšující se nespokojenosti v zaměstnání lze zvrátit, zaměstnanci mohou být zase motivovaní a zapálení, ale dá to práci a vyžaduje to kreativitu ze strany zaměstnavatele.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com