Nesnášíte povinná firemní jednání?

Jen málo lidí má v oblibě jednání, mimo jiné proto, že každý má hodně práce, a tak by bylo dobré docílit, aby taková setkání probíhala pokud možno efektivně. To se ale nestane automaticky, je třeba se zamyslet a určit pravidla. Čtenáři marketingprofs sdílí své nápady:

- Určete základní pravidla. Jednání by měla mít předem daný časový rozvrh. Každý, kdo přijde pozdě, by měl být nějakým způsobem penalizován, například někde se vkládá do speciálního boxu předem daná suma, za kterou se může později například financovat občerstvení. Dalším nutným pravidlem je možnost rušit jednání, pokud nejsou na programu důležité body.

- Distribuce předběžného programu. Funguje velmi dobře, protože informuje a připraví účastníky na to, co mají očekávat, mohou se připravit a také se dozví, jaký bude předběžný časový harmonogram jednotlivých témat jednání.

- Korigování diskuze. Někdy potřebuje jednání usměrnit - například, když se začne rozvádět téma, které není relevantní a plýtvá časem většiny zúčastněných.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs