Neříkejte, že je třeba zlepšit komunikaci

Řada organizací si neustále říká, že musí vylepšit svou komunikaci. To je ale příliš široká a vágní formulace. Řešení je třeba hledat vždy ve specifické formě. Jakou komunikační metodu chcete používat? Jak často a z jakého důvodu? Jaká pravidla a parametry chcete zavést?

Článek popisuje několik specifických komunikačních nástrojů, jejich výhody a nevýhody.

- E-mail. Jeho výhodou je bezesporu rychlost a nenákladnost. Umožňuje také archivaci zpráv a spojení na dlouhé vzdálenosti. Nevýhodou jsou především přeplněné schránky, ale také ztrácející se zprávy nebo častá nedorozumění způsobená chybějící neverbální složkou.

- Blog. Podobně jako e-mail je rychlý, nenákladný, může archivovat a rychle reagovat. Velkou výhodou je nenapojení na e-mail. Nevýhodou naopak pravděpodobnost nutného školení.

- Telekonference. Zde přichází do hry tón hlasu, který přispívá k lepšímu porozumění než psaný text. Lze také spojit lidi na velkou vzdálenost a rychle se rozhodovat. Nevýhodou je chybějící řeč těla a potřeba nějakým způsobem konferenci koordinovat.

- Schůzky tváří v tvář. Lze sledovat tón hlasu i neverbální projevy, a lépe tak pochopit hovor. Výhodou je i okamžitá zpětná vazba. Nevýhodou je však potřeba všech zúčastněných na jednom místě nebo hrozící střet silných osobností.

- Videokonference. Má stejné výhody jako osobní schůzka. Navíc umožňuje spojení na velkou vzdálenost. Nevýhodou je často obtížná koordinace a možnost selhání techniky. Vyžaduje také zavedení nových technologií a školení uživatelů.

Při výběru komunikačního kanálu vycházejte z konkrétní situace a především preferencí většiny. Pokud například daný tým preferuje telekonferenci, nemá smysl nutit jej k videokonferenci jen proto, že disponujete patřičnými technologiemi.

- Zamyslete se, o jakou komunikační situaci se jedná.

- Jaké výhody můžete získat výběrem určitého komunikačního řešení?

- Co naopak od zvažovaného řešení odrazuje?

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues