Není investor jako investor

Po více než dvacetileté praxi, kdy autor článku pomáhal podnikatelům získávat prostředky od investorů, zjistil, že jim obvykle nezáleží na tom, odkud tyto peníze pocházejí.

Zde je několik příkladů „padlých andělů“ pro ilustraci toho, proč nemusí být dobré akceptovat peníze od kohokoliv:

- Ti, kteří jdou po moci. Tento „anděl“ se tváří jako váš nejlepší přítel, hovoří o společných cílech a dosažitelných milnících. Ale zajímá ho i to, kdy začne získávat něco nazpět z investovaných prostředků. Poté, co vás zafinancuje, čeká, až narazíte na první nesnáz, ihned se jí chytí a poukáže na jisté body ve smlouvě, které mu dávají větší slovo ve firmě, v případě, že věci nejdou tak, jak bylo přislíbeno. Tito „investoři“ jdou hlavně po moci a vrcholem jejich hry je, že se sami dostávají do vedení firmy.

- Nezvaný rádce. Na první pohled se i tento druh investora jeví jako ideální. Nejen, že je ochoten vypsat šek, nabízí také přeochotně bezplatnou radu a expertízu. Brzy se ale ukáže, že máte dva problémy. Nadšení pomoci začíná být na obtíž a navíc se začne investor natolik obávat o ztrátu své investice, že vyžaduje velmi časté informace.

- Vyděrač. Bude hledat sebemenší záminku, aby vás tahal po soudech. Tuto skupinu "investorů" nezajímá nikdy, jak se může jejich investice vrátit přirozenou cestou, snaží se získat prostředky hrozbami, zastrašováním a žalobami.

- Zoufalý investor. Autor článku se s podobným případem setkal pouze jednou. Nejdřív se choval jako rádce. Pak ale ve svou investici přestal věřit a namlouval si, že se firma ubírá špatným směrem. Místo aby podnikatele konfrontoval a sdělil mu své obavy, došel k názoru, že je situace bezvýchodná a snažil se podnikatele otrávit.

S výhlídkami podobných nočních můr se naskýtá otázka, jak zajistit, abyste se s podobnými problémy nesetkali. Otázkou je, zda budete mít sílu držet se následujících rad v případě, že vám někdo zamává tučným šekem před očima.

- Pokud je to možné, akceptujte pouze investice od důvěryhodných a profesionálních organizací.

- Pokud nemáte jinou možnost, ptejte se, kam již „váš“ investor investoval a promluvte si s vedoucími pracovníky těchto firem. 

- Zajistěte, aby smluvní záležitosti vyřizovala nezávislá strana.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com