Nejčastější chyby komunikace změn

Ilustrační snímek

Chystáte se komunikovat významnou změnu ve vaší organizaci. Pokud však uvažujete o spuštění komunikační kampaně založené na rozesílání videí a newsletterů, raději se nejprve zastavte. Zamyslete se nad zbytečnými chybami interní komunikace změn, které se bohužel stále dokola opakují. Stručně je shrnul server CBS News.

Neosobní komunikace

To je velká chyba. Zejména u nepopulárních změn se musíte zaměstnancům postavit tváří v tvář a mluvit s nimi osobně.

Výstup ředitele před zaměstnanci

Mnozí ředitelé firem v dobré víře předstupují před řadové zaměstnance, aby jim řekli o změně. To je chyba hned ze dvou důvodů. Zaprvé to může být vnímáno jako pouhé symbolické gesto, které dnešní rozčarované zaměstnance jen popudí. Zadruhé to poškozuje komunikaci zaměstnanců s jejich přímými nadřízenými.

Opomíjení hierarchie

Jiní seniorní manažeři taktéž v dobré víře oznamují změny tak, že posadí manažery hned vedle řadových zaměstnanců. Snaží se tím demonstrovat rovnoprávnost na pracovišti. Ve skutečnosti zde ale platí totéž, co v případě vystoupení ředitele firmy. Poškodíte autoritu přímých nadřízených.

Moudří ředitelé komunikují změny prostřednictvím manažerů, kteří nesou přímou odpovědnost za pozitivní přijetí změny u svých podřízených.

-kk-

Zdroj: CBS MoneyWatch - server americké mediální skupiny CBS věnovaný managementu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CBS MoneyWatch