Nediskriminujete při řízení talentů starší zaměstnance?

Řízení talentů může být viděno jako doména mladých lidí, s tím, že příchozí mladší zaměstnanci nahrazují starší, zkušenější, ale údajně méně talentované osoby. Zaměstnavatelé by měli zhodnotit, kdo jsou jejich nejtalentovanější pracovníci a udržet si je. Jak otevřít praktiky řízení talentů každému a získat maximum ze zaměstnanců všech věkových kategorií?

- Definujte lidí podle jejich schopností. Abyste zajistili, že jsou bráni v potaz všichni zaměstnanci, udělejte objektivní zhodnocení dovedností a schopností. Nejjednodušší způsob, jak zajistit objektivitu, je testovat anonymně.

- Více zkušenosti neznamená méně talentu. Jen to, že je někdo zkušený, neznamená, že nemá talent.

- Zhodnoťte každého zaměstnance. Stejně jako je škodlivé hodnotit pracovníka podle jeho věku, je také chybné zacházet se všemi pracovníky jako s jedinou masou. Firma by měla vnímat každého pracovníka jako unikát s vlastními potřebami a cíli. Sjednocení ambicí zaměstnanců a zaměstnavatelů by mělo být prioritou pro organizační strategii řízení talentů.

- Povyšujte zevnitř. Příjem externích rekrutů může bránit využít talentovaným pracovníkům v rámci firmy plného potenciálu. Dobře navržený a vedený plán umožní zralým interním talentům pokračovat stejně jako mladým lidem. I za této situace je možné provádět externí nábor s tím, že je kladen maximální důraz na využití stávajících talentů.

- Komunikace. S komplexním schématem řízení talentů získají firmy interní klima, kde je schopnost viděna jako klíčový faktor pro kariérní postup. Dobrý způsob, jak tuto filozofii propagovat, je prostřednictvím interní literatury nebo například firemním bulletinem. Když zaměstnanci uvidí postup bez ohledu na věk, získají motivaci udržet si své ambice.

- Získejte zpět bývalé zaměstnance. Neměli byste se obávat reintrodukovat bývalé talenty. Je mnohem lepší pro ex-zaměstnance, aby se vrátili jako konzultanti, než přenechat jejich zkušenosti konkurentům. Program řízení talentů, který jasně demonstruje nezaujatý postoj vůči věku, nejen že pomůže udržet talentované zaměstnance, ale také je pomůže nalákat zpět.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management