Nedělejte hluchého!

Nedělejte hluchého!

Každý manažer musí umět jednat a komunikovat s lidmi. Stále však existuje vžitá představa, že slovo komunikovat znamená pouze mluvit. To je ovšem zásadní chyba, protože komunikace je často spíše věcí naslouchání druhému než vlastního mluvení. Ani naslouchání však neznamená pouze poslouchání, jak si mnoho lidí dosud myslí. Naslouchání znamená porozumění, zájem a toleranci, schopnost ustoupit od vlastní myšlenky, ukáže-li se myšlenka druhého býti lepší. Manažer by techniku naslouchání měl bezpodmínečně ovládat.

Naslouchání na sebe v praxi může brát nejrůznější podobu. Obecně však znamená hluboký osobní kontakt. Manažer by měl v rámci firemních rozhovorů dávat své naslouchání vždy najevo, a to nejen tím, že bude souhlasně kývat hlavou či začínat každou dílčí promluvu slovy: „Jak jsem zde slyšel…“ Naslouchání není nic okatého, je to zcela přirozený proces. Mezi jeho základní výhody patří lepší porozumění osobním postojům druhých lidí, vybudování pevnějších interpersonálních vztahů, schopnost pozitivně působit na lidi nebo zvýšení osobní autority. Nedostatečné naslouchání naopak respekt kolegů snižuje, snižuje i celkovou důvěru v příslušného manažera a jeho řídící schopnosti.

Manažer, který chce zlepšit své komunikační dovednosti by mohl začít právě u naslouchání. K tomu může využít následujících doporučení:
- Soustřeďte se na rozhovor – psychicky i fyzicky.
- Přizpůsobte řeč svého těla.
- K rozhovorům přistupujte vždy se zájmem.
- Pokládejte otázky, nemluvte jen v oznamovacích větách.
- Nedávejte najevo to, co se rozhovoru přímo netýká (např. svůj pocit, že máte hodně práce).
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online