Nechte EU zaplatit své informační technologie

Chcete vaši firmu vybavit novými informačními technologiemi, ale nemáte dostatek finančních prostředků na realizaci? Pomoci by vám mohl dotační program Evropské unie s názvem ICT v podnicích, který jednotlivé vybrané projekty podpoří částkou od 0,5 do 20 milionů korun. Žádost o dotaci je nutné podat do konce září.

Program upřednostňuje projekty, které prokazatelně zvýší konkurenceschopnost. Žadatelé mohou vybírat z hlavních okruhů: pořizování aplikovaného softwaru, informačních systémů, jako je řízení vztahů se zákazníky, správa vnitropodnikových zdrojů, management dodavatelského řetězce, vývojový a modelářský software apod. Program podpoří i pořízení hardwaru, který je pro správné fungování těchto aplikací nutný. Nárok na dotaci nemají projekty, jejichž cílem je pouze obnovit stávající hardware a základní programové vybavení.

Program je určen výhradně pro malé a střední firmy podnikající na území České republiky a nevztahuje se na pražské firmy, respektive projekty realizované v Praze. Firma musí podnikat v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora projektů v rámci programu je poskytována formou zpětně vyplácené dotace. Výše dotace se počítá z takzvaných způsobilých výdajů, které je nutno v souvislosti s projektem vynaložit.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky, k čemuž je určena internetová aplikace eAccount, kterou naleznete na webových stránkách CzechInvestu. Výběrová kritéria jsou rozdělena na čtyři základní, bodované části: ekonomické hodnocení žadatele, zkušenosti a odborné předpoklady žadatele, soulad se strategickými cíli a výběrová kritéria - technická část. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ministerstvo průmyslu a obchodu.

-hp-
Zdroj: Profit - měsíčník pro obchod a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profit