Nečekaně prázdné pracovní místo řešte dočasným zaměstnancem

Často nastávají situace, kdy nějaký důležitý článek pracovní síly na nějaký čas vypadne. V takovém momentě je potřeba najít okamžitou náhradu, ať už natrvalo nebo jen dočasně. Jsou případy, kdy na místo čeká více uchazečů a je vytvořený pořadník. Někdy je ovšem třeba najít nejlepší náhradu okamžitě, i když nemáte tento pořadník. Taková situace se dá řešit dočasnou pracovní silou.

Je třeba si uvědomit, že vztahy a pravidla týkající se dočasných pracovníků jsou trochu jiné než pravidla pro ty ostatní.

Jednou ze základních výhod je právě samotná možnost získat potřebného zaměstnance okamžitě. Důvodem, proč je jednodušší získat krátkodobého pracovníka je, že při dlouhodobé spolupráci musí dotyčný zvážit své vlastní požadavky na kariéru a zaměstnání. V případě krátkodobé práce se na tento aspekt neklade tak velký důraz. Zaměstnanec ví, že si v krátkém čase splní úlohy, které dostane zaplacené.

Při hledání krátkodobého pracovníka nepotřebujeme člověka, který úplně nahradí původního. Nejnutnější je zabezpečit část jeho úloh. Dočasný pracovník nemusí obsáhnout celou škálu věcí, stačí, aby zabezpečil funkčnost jeho postu. Zatímco bude dočasný pracovník plnit úlohy, má vedení dost času, aby získalo na tuto pozici plně kvalifikovaného člověka.

Dočasný pracovník je často ideálním řešením problému s prázdným pracovním místem. Má svou nevýhodu v nižší kvalifikaci, ale má i své nesporné výhody.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk