Nečastější chyby vedoucí k neúspěchu podniků

Nečastější chyby vedoucí k neúspěchu podniků

Autor článku se zamýšlí nad důvody, které nejčastěji vedou k neúspěchu malých firem. Nachází jich rovnou desítku. Prvním je podcenění potřebného kapitálu – nejen ke spuštění podniku, ale také k jeho dalšímu chodu. Špatné rozdělení finančních prostředků jakýmsi makabrózním bratránkem první chyby – je potřeba hlídat si, kolik peněz je v daném okamžiku k dispozici a zda plynou tam, kam mají. Neadekvátní plánování – je nutné vytvořit co nejúplnější podnikatelský plán, zohledňující všechny potřebné oblasti (finanční otázky, marketing, růst…).

Odlišnost od konkurence – firma musí mít originální nápad, ideu, která ji odliší od ostatních na trhu – příliš mnoho společností sází na taktiku „Dokážeme totéž, co ostatní.“ To však nestačí, produkt či služba musejí vynikat. Rozbředlý a nijaký marketing – vaši blízcí nejspíš vědí, že jste opravdu dobří, ale co zákazník? Marketingová strategie by se měla zaměřit nejen na to, kdo bude vaše zboží kupovat, ale hlavně na důvod, proč by si lidé měli vybrat právě váš výrobek. Nedostatečná pružnost – pokud nabízený produkt není zrovna to pravé, nebo neběží reklamní kampaň tak, jak jste očekávali, nebojte se vydat jiným směrem. Podniky také často ignorují nutnost učinit další kroky v oblasti zákaznických služeb, které jdou za rámec průměru.

Majitelé firem také často chtějí všechno stihnout osobně a řešit vlastními silami i otázky, na než nestačí – například právní problémy. Pokud je dobrý šéf, měli by takoví být také zaměstnanci – kvalifikovaní, motivovaní a dobře placení. Nekontrolovaný růst – může se jevit jako ironie, že firmy, které příliš rychle dosáhly velkých zisků a růstu, dovedly samy sebe do brzkých konců – jejich produkce nestačila držet krok se vzrůstajícími požadavky expanze. Proto je třeba zajistit, aby byl rozkvět podniku držen v rozumných a zvládnutelných mezích.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral