Nebezpečí webového e-mailu v zaměstnání

Neomezený přístup zaměstnanců k soukromému webovému e-mailu může pro firmy znamenat velké bezpečnostní riziko. Zaměstnavatelé je však většinou ignorují. Ukázal to alespoň výzkum britské společnosti Marshal , která se specializuje na bezpečnost při používání informačních technologií. Téměř polovina z 242 respondentů v něm uvedla, že jí zaměstnavatelé v práci nijak nebrání v přístupu k osobnímu webovému e-mailu.

Nebezpečí webového e-mailu spočívá v tom, že zaměstnanci mohou jeho prostřednictvím a v pracovní době šířit důvěrné firemní informace, stahovat nevhodné materiály nebo konverzovat s přáteli. E-maily, které zaměstnanci přijímají prostřednictvím webových schránek, navíc neprocházejí bezpečnostními kontrolami interního systému. Většina útoků na firemní počítačové systémy však přichází právě z internetových prohlížečů. Například e-maily ve formátu HTML umožňují díky obsaženému skriptovacímu jazyku snadný hackerský útok, aniž by uživatel musel podnikat nějaké zvláštní kroky.

Některé firmy již dnes zavedly nástroje pro monitorování aktivit zaměstnanců na internetu a v případě porušení pravidel užívají sankcí. Nejčastěji se však těmito prostředky snaží uchránit před pornografií. Webové e-maily tak často zůstávají bez povšimnutí. Obecně platí, že zájem o aktivity zaměstnanců stoupá s velikostí firmy. Odborníci však upozorňují, že by se o webové e-maily svých zaměstnanců měly začít zajímat i malé a střední firmy.

-kk-

Zdroj: E-commerce Times - Magazín o e-komerci
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-commerce Times