Nebát se a nekrást (a nezkrachovat)

Nebát se a nekrást (a nezkrachovat)

V současných konkurenčních podmínkách se úspěchy a neúspěchy firem velmi rychle střídají a mnohé firmy obchází strach. Mimo jiné jde především o obavy z toho, že firma může zkrachovat, které se projevují na všech jejích úrovních. Problém však nespočívá ani tak v možném krachu firmy, jako v tom, že lidé tráví příliš času obavami, namísto snahy o to, aby k naplnění těchto obav nedošlo.

V obchodní sféře by měl být důraz kladem zejména na kvantitativní ukazatele, nikoli kvalitativní pocity. Mnoho lidí se dopouští té chyby, že pokládá osobní pocit znepokojení za krach a předám se vzdává. Zkušení obchodníci však potvrdí, že znepokojení je jednou z součástí velké úspěšné obchodní hry. Znepokojení, které každou firmu čas od času ovládne je totiž mnohem lepší, než podpora falešného pocitu spokojenosti a bezpečí, jelikož mobilizuje ke snaze o nápravu a pomáhá hledat řešení. Znepokojení firmy nutí vymýšlet nové nápady, učit se novým věcem, poctivě se rozvíjet. A to je velice důležité.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online